Kalimantan Literature Database

Found 3318 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Desc)]
Filters: Keyword is INDONESIA  [Clear All Filters]
1883
1882
1881
1880
Pfeiffer I, Belin-De Launay JHR, de Suckau W.  1880.  Voyages autour du monde. Éditions populaires.
1878
1875
1867
1865
1864
1861
1860
1859
1857
Müller S.  1857.  Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel, gedaan op last der Nederlandsche Indische regering, tusschen de jaren 1828 en 1836. Werken van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Tweede afdeeling, Afzonderlijke werken \EDI Nieuwe uitg..
1850
1846
1700