Kalimantan Literature Database

Found 3318 results

Sort by: Author Title Type [ Year  (Asc)]
Filters: Keyword is INDONESIA  [Clear All Filters]
1700
1846
1850
1857
Müller S.  1857.  Reizen en onderzoekingen in den Indischen Archipel, gedaan op last der Nederlandsche Indische regering, tusschen de jaren 1828 en 1836. Werken van het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië. Tweede afdeeling, Afzonderlijke werken \EDI Nieuwe uitg..
1859
1860
1861
1864
1865
1867
1875
1878
1880
Pfeiffer I, Belin-De Launay JHR, de Suckau W.  1880.  Voyages autour du monde. Éditions populaires.
1881
1882
1883
1885
1886
1888
1890
1891