Kalimantan Literature Database

Found 18 results

Sort by: Author [ Title  (Asc)] Type Year
Filters: First Letter Of Title is Z  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y [Z]   [Show ALL]
Z
[Anonymous].  1929.  Zelfbestuursverordeningen zuider- en oosterafdeeling van Borneo. Mededeelingen van de Afdeeling Bestuurszaken der Buitengewesten van het Departement van Binnenlandsch Bestuur ; no. 5. Serie A. :IX,241.
von der Decken K.  1971.  Zur Lage der Indonesischen Chinesen. Internationales Asien Forum. 2:232-241. Abstract